KALENDARZ SZKOLNY

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 r.
2. Spotkanie świąteczne 22 grudnia 2016 r.
3. Zimowa przerwa świąteczna 23- 31 grudnia 2016 r.
4. Ferie zimowe 30 stycznia – 12 lutego 2017 r.
5. Rekolekcje wielkopostne 12 kwietnia 2017 r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r.
7. Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2017 r.
8. Ferie letnie 24 czerwca- 31 sierpnia 2017 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2016/17:

14 października 2016 r.

31 października 2016 r.

2 listopada 2016 r.

2 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.