PLAN DOWOZÓW

PLAN DOWOZU UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

DOJAZD DO SZKOŁY
I KURS II KURS
7:30  Stanomin 8:03  Ośniszczewo
7:33  Wola Stanomińska 8:07  Zagajewiczki
7:38  Brudnia 8:10  Zagajewice
7:43 i 7:48  Modliborzyce 8:13  Wonorze
7:51 i 7:53  Wonorze 8:18  Szkoła
7:58  Szkoła

* godziny odjazdu z poszczególnych miejscowości podane są w przybliżeniu.

GODZINY WYJAZDU UCZNIÓW PO LEKCJACH
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:55 13:55 13:55 13:55 13:55
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45