„Dobroć to piękno duszy ludzkiej, które nie przemija,bowiem pokazuje jak być wartościowym człowiekiem”.

Każdego roku Rada Pedagogiczna przyznaje tytuł Przyjaciela Szkoły osobom i instytucjom szczególnie dla społeczności szkolnej zasłużonym. Wiele osób nam pomaga. Dzięki nim nasza szkoła rozwija się z korzyścią dla uczniów.

W roku szkolnym 2016/ 2017 Rada Pedagogiczna nadała tytuł

Przyjaciela Szkoły następującym osobom:

 Ewie Bukowskiej

 Ilonie Szczęsnej

 Joannie Czeszejko


Annie Spychalskiej

Monice Tyloch

 Ewelinie Reszczyńskiej

Marcie Skrzypczak

Lucynie Zielińskiej

Joannie i Krzysztofowi Skibińskim

 Markowi Margielewskiemu („Plastmar”)

Tytuły nadane w roku szkolnym 2015/2016

Tytuły nadane w roku szkolnym 2014/ 2015

Tytuły nadane w roku szkolnym 2013/2014

Tytuły nadane w roku szkolnym 2012/2013

Tytuły nadane w roku szkolnym 2011/2012

Tytuły nadane w roku szkolnym 2010/2011

Tytuły nadane w roku szkolnym 2009/2010