WAŻNE SPRAWY

Dyrektor Piotr Stabulewicz informuje:

[|] Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2020/2021.

<!> ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OŚNISZCZEWKU NA OKRES OD 8 CZERWCA DO 26 CZERWCA 2020 ROKU.

<!> WAŻNE LINKI DLA ÓSMOKLASISTÓW:

<!> WYNIKI REKRUTACJI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO, ZERÓWKI i KLASY 1

<!> PROPOZYCJE DLA PRZEDSZKOLAKÓW.

<!> PLAN ZAJĘĆ i ZASADY NAUCZANIA ZDALNEGO OD 25.03.2020 r. w NASZEJ SZKOLE.

ZOOM to aplikacja, którą wielu nauczycieli naszej szkoły używa/będzie używać do komunikacji online, kliknij w ten link i zainstaluj na swoim komputerze – laptopie.

Nauczyciele, w czasie zamknięcia szkoły będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie objęci opieką będą uczniowie, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. W razie problemów z hasłem, proszę o kontakt sms lub email to przekażemy nowe hasło.
Proszę śledzić dziennik elektroniczny gdzie będziemy przekazywać dalsze informację dla Rodziców i Uczniów.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

[|] Realizujemy projekt z funduszy europejskich „Po lepszą przyszłość =kliknij po informacje o projekcie=

[|] Plan dowozów – po więcej informacji kliknij tutaj

[|] Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.

[|] Raport z ewaluacji problemowej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

[|] Regulamin funduszu świadczeń socjalnych (wnioski do pobrania).