JAK POMÓC DZIECKU W ODRABIANIU LEKCJI?

Praca domowa dziecka stanowi integralną część nauki szkolnej. Poprzez ćwiczenia domowe dziecko utrwala wiadomości i umiejętności nabyte podczas lekcji.

 

Co mogą zrobić rodzice, aby dobrze przysłużyć się swoim dzieciom w tym zakresie?:

 

– stworzyć odpowiednie warunki pracy w domu, wydzielając w mieszkaniu własny kąt (biurko) lub pokój;

– określić dziecku stałe godziny pracy (w  żadnym przypadku po godz. 20.00);

– dać dziecku zegarek lub informować o czasie, żeby uświadomiło sobie upływ czas;

– stworzyć w domu odpowiedni klimat poszanowania nauki i pracy naukowej;

– pohamować swe ambicje i nie zmuszać dziecka do pracy ponad siły;

– pod żadnym pozorem nie odrabiać lekcji za dziecko;

– pomoc w nauce ograniczyć do minimum (sprawdzić, odpytać);

– pozostawać w stałym kontakcie z nauczycielami i działać zgodnie z ich zaleceniami;

– uprzedzić nauczyciela, jeżeli dziecko z jakichś powodów nie zdążyło odrobić pracy domowej.

 

Autor: Bernadeta Barczak

Skip to content