MULTIMEDIALNE METODY NAUKI

Tradycyjne formy nauczania towarzyszą nam od lat, jednak w dobie szybkiego rozwoju technik informatycznych pojawiły się nowe pomysły i rozwiązania. Jednym z nich jest program komputerowy „Europlus + Angielski dla nastolatków”, który wdraża innowacyjne formy uczenia się języka angielskiego i jednocześnie łączy wszystkie zalety tradycyjnego drukowanego przekazu z różnorodnością aplikacji multimedialnych. Uczniowie poznają wszystkie obszary językowe za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (komputera). Każde ćwiczenie, jakie wykonują jest sprawdzane i poprawiane przez komputer, w związku z czym uczeń nie czuje się skrępowany przed klasą i ma możliwość sprawdzić odpowiedzi do każdego zadania nie prosząc nauczyciela o pomoc. Tak więc, w czasie wykonywania ćwiczeń uczeń może na bieżąco poprawić własne błędy zamiast przepisywać z tablicy przykłady wykonywane przez jednego z kolegów/koleżanek. Następną ogromną zaletą tego projektu jest sposób nauki wymowy języka angielskiego, który polega na tym, że uczeń odsłuchuje dany materiał leksykalny i nagrywa się za pomocą mikrofonu , po czym automatycznie otrzymuje informację pokazującą na ile poprawna jest jego wymowa. Może on bez ograniczeń powtarzać to ćwiczenie, aż w pełni opanuje wymowę danego słówka czy zwrotu. Zarówno słownictwo jak i zagadnienia gramatyczne są przedstawiane poprzez liczne symulacje, animacje, ilustracje, krótkie filmy animowane ułatwiające przyswojenie nowych wiadomości, gry komputerowe, tabele, narracje i komiksy.

Wymienione powyżej nowoczesne technologie multimedialne umożliwiają każdemu uczniowi, bez względu na jego poziom znajomości języka angielskiego, zarówno aktywne uczestnictwo w zajęciach jak i indywidualną pracę w domu bez nauczyciela. Poza tym, są dla niego  niezwykle motywującym i absorbującym narzędziem do nauki języka. Już samo wykorzystanie komputera z pewnością zainteresuje młodzież, która z natury pasjonuje się informatycznymi nowościami. Poza tym, technologie te pozwalają wykorzystać możliwości nauki języka niedostępne podczas tradycyjnej lekcji, czy też nauki pozaszkolnej.

Program przynosi wiele korzyści w nauce języka angielskiego:

– uczeń doskonale zna zasady posługiwania się środkami multimedialnymi w celu uczenia się języka angielskiego,

– ma większe możliwości opanowania wymowy języka angielskiego niż na tradycyjnych lekcjach, na których nauczyciel nie jest w stanie poświęcić wystarczająco dużo czasu każdemu uczniowi lub w domu, gdzie nie ma nauczyciela a rodzic często nie jest w stanie pomóc,

– dostosowuje tempo pracy, i co się z tym wiąże naukę języka angielskiego, do własnego poziomu, wiedzy czy też kondycji danego dnia,  nie zniechęcając się przy tym presją czasu, jaki jest wyznaczony na wykonanie danego zadania podczas lekcji,

– każda lekcja programu obejmuje ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, co jest niezwykle ważne.

 

Autor: Joanna Muszalska

Skip to content