Pedagog szkolny wykonuje wiele zadań, których celem jest rozszerzanie, uzupełnianie i pogłębianie działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Jednym z tych zadań jest wspieranie pomocą rodziców i uczniów.

 

Kilka ważnych uwag o rozmowie z dzieckiem       KLIKNIJ

 

Skip to content