ZAWSZE BEZPIECZNI

zawsze_bezpieczni_logo_resize

Projekt „Zawsze bezpieczni” jest wewnętrzną inicjatywą naszej szkoły. Jego autorami są Aleksandra Szopa i Dariusz Wieruszewski.

Założenia projektu:

Poprzez realizację projektu pragniemy nagłośnić sprawę bezpieczeństwa dzieci, podnieść świadomość uczestników projektu oraz wyposażyć ich w umiejętności radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach.

Adresaci projektu:

Zagrożenia, na jakie natknąć się mogą dzieci, często wynikają z ryzykownych zachowań, łamania przepisów prawa, zasad i norm postępowania, ale także z niewystarczającej opieki i przezorności rodziców. Projekt więc adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły, ich rodziców  i nauczycieli.

Skip to content