Głównym celem Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych” Świetlik”jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Skierowany jest do dzieci z najmłodszych klas, ponieważ to w tym czasie procesu kształcenia rozwijają się najważniejsze predyspozycje, zainteresowania i talenty. Nowatorska formuła, polegająca na przeprowadzeniu doświadczeń, wskazuje na kilka ważnych elementów: uświadamia, że wszystko, co dzieje się w naturze ale też w domu, szkole, w środowisku najbliższym każdemu dziecku, da się wyjaśnić w sposób naukowy. Dlatego też każdy może mieć swój wkład w rozwój świata. Formuła testu również nastawiona jest na pokazanie dzieciom, że oprócz wiedzy teoretycznej, niezwykle istotna jest umiejętność logicznego rozumowania, przeprowadzania wywodów, które są charakterystyczne dla świata nauki.

20160617_094502

Z naszej szkoły w  IX edycji konkursu wzięli udział uczniowie klasy pierwszej Hubert Kaszliński i Bartek Stypczyński . Obydwaj  osiągnęli sukces. Hubert został nagrodzony , a Bartek wyróżniony. Chłopcy zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną  ( wykonywali doświadczenia) pod okiem pani Aleksandry Dąbrowskiej, która  przygotowała ich do konkursu.

Gratulujemy!

Skip to content