20 kwietnia 2016 roku dzieci z klasy pierwszej miały okazję wziąć udział w terenowej lekcji ekologicznej w ramach projektu marszałkowskiego rekultywacji składowania odpadów na  cele przyrodnicze. Zajęcia przeprowadzili pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia: pani Joanna Roszak i pan Michał Jaśtak. Pierwszoklasiści obejrzeli film pt.”Jak segregować odpady”, którego projekcja odbyła się w szkole, a następnie odbyli wycieczkę do oczyszczalni ścieków, gdzie odwiedzili PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) oraz spacerowali ścieżką edukacyjną w Stanominie. Po zajęciach edukacji ekologicznej dzieci pojechały do Dąbrowy Biskupiej, gdzie mogły wesoło spędzić czas na placu zabaw. Od organizatorów otrzymały upominki: książeczki z zadaniami o tematyce ekologicznej, soczki i batoniki. Wróciły do szkoły bardzo zadowolone.IMG_4950 IMG_4962 IMG_4965 IMG_4977

Skip to content