To historyczny rok szkolny. Przyniósł wiele zmian. Większość z nich zaobserwujemy dopiero po wakacjach, ale już teraz przekształcenie szkół w „ośmioklasówki” sprawiło, że w tym roku nie mieliśmy absolwentów. Uczniowie kończący klasę szóstą zostali promowani do klasy siódmej. Dlatego inaczej niż przez te wszystkie lata, gdy gospodarzami uroczystości byli absolwenci, zebranych uczniów i rodziców powitali uczniowie klas 3. i 4. Odśpiewali piosenki, które przypominały wszystkim, że jeszcze chwila… i…

To nie koniec zmian. Z parafii w Brudni odszedł ks. Paweł Błoch. Został on oddelegowany do innej parafii tym samym zakończył współpracę z naszą szkołą. Księdza pożegnały delegacje uczniowskie i rodziców, a w imieniu pracowników szkoły zrobił to dyrektor szkoły.

Więcej zdjęć z pożegnania ks.Pawła Błocha.

Tradycją naszej szkoły jest honorowanie najlepszych uczniów tytułami Absolwenta i Ucznia Roku. Na wręczenie tytułu Absolwenta Roku poczekamy dwa lata. W tym roku rada pedagogiczna nadała trzy tytuły Ucznia Roku. Statuetki i dyplomy podsumowujący całoroczny wysiłek uczennic wręczył dyrektor szkoły.

                                         

Tytuły otrzymały: Martyna Ignacyk (ukończyła klasę 4.), Magdalena Lewandowska (ukończyła klasę 5.) i Dominika Roszak (ukończyła klasę 6.).

Galeria „Najlepsi”

Każda dobra praca musi być nagrodzona. Nagrody z rąk dyrektora odebrali także inni uczniowie. W tym roku pojadą na wycieczkę do kopalni w Kłodawie. Za wyróżniające wyniki w nauce nagrody otrzymali: Izabela Bukowska, Justyna Frątczak-Rudowska, Wiktoria Spychalska, Aleksandra Bukowska, Julia Śliwińska, Martyna Oczki, Hubert Kaszliński, Maria Filipiak, Amelia Jaroszewska, Jakub Gotowalski, Krzysztof Kluzek, Martyna Ignacyk, Wiktoria Maciejewska, Oliwia Oczki, Magdalena Lewandowska, Adrian Czeszejko, Zofia Rakszawska, Dominika Roszak, Wiktoria Barteczko, Olga Czeszejko. Nagrodę za stuprocentową obecność i aktywną pracę na rzecz szkoły otrzymali: Mikołaj Ignacyk, Patryk Drejs, Adrian Czeszejko, Dominika Roszak, Olga Czeszejko i Sara Fiałkowska. Rodzice nagrodzonych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.

Galeria uczniów nagrodzonych.

Galeria rodziców wyróżnionych listami gratulacyjnymi.

Jak co roku dziękowaliśmy wszystkim, którzy wspierali pracę naszej szkoły. Rada pedagogiczna przyznała im tytuły Przyjaciela Szkoły.

Galeria Przyjaciół Szkoły.

Pamiątkowa lista Przyjaciół Szkoły.

 

A teraz….

Udanych, pogodnych, bezpiecznych wakacji, wielu pozytywnych wrażeń, ciekawych znajomości i dużo, dużo beztroskiego odpoczynku!!!

 

 

 

 

Skip to content