8 czerwca drugoklasiści gościli pana Radosława Manerowskiego ratownika medycznego. Pan Radek przekazał dzieciom wiele ciekawych i przydatnych w życiu codziennym informacji.

Uczniowie dowiedzieli się jak postępować w przypadku, gdy są świadkami wypadku. Nauczyli się wzywania służb ratunkowych i udzielania pierwszej pomocy. Dzieci miały okazję zakładać opatrunki oraz dowiedziały się, jak ratować poszkodowanego do momentu przyjazdu karetki pogotowia.

Zdobyte umiejętności zaprezentowały na przyniesionych maskotkach. To była interesująca lekcja praktyczna udzielania pierwszej pomocy, którą mogą wykorzystać ratując komuś życie.

Skip to content