CELE:

  • rozumienie konieczności segregowania odpadów wytwarzanych

      przez człowieka;

  • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci inspirowanej problematyką ekologii;
  • uświadomienie możliwości powtórnego wykorzystania

      poszczególnych odpadów;

  • promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej.

 TERMIN

Konkurs odbędzie się 24 kwietnia 2017 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia 2017 r. (do Magdaleny Jankowskiej)

 

                       UCZESTNICTWO

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 0-VI oraz dzieci z punktu przedszkolnego

Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jedną kreację ekologiczną.

 OCENA

Jury wytypowane przez organizatora oceniać będzie:

– pomysłowość i inspiracja ideą recyklingu;

– oryginalność;

– jakość wykonania;

– widowiskowe i kreatywne wykorzystanie tworzyw i surowców

   pierwotnie służących innym celom niż materiał odzieżowy.

 NAGRADZANIE

Laureaci wybrani w dwóch kategoriach:

 Punkt przedszkolny-0-3 i  4- 6 otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

Skip to content