SZKOLNY KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-IV

 

 1. Cele
 • Rozwijanie literackich zamiłowań,
 • Trening pomysłowości
 • Rozwijanie zdolności literackich
 1. Organizatorzy
 • Nauczyciele języka polskiego oraz języka angielskiego SP Ośniszczewko
 1. Uczestnicy
 • Konkurs jest adresowany dla uczniów klas IV-IV Szkoły Podstawowej.
 1. Czas trwania.
 • Rok szkolny 2016/ 2017
 1. Zasady udziału w konkursie.
 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie SP Ośniszczewko
 1. Praca powinna być :
 • napisana samodzielnie,
 • zapisana ręcznie lub w wersji elektronicznej,
 • opatrzona imieniem i nazwiskiem autora,
 1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania na dowolny temat oraz w dowolnym stylu z  wykorzystaniem wylosowanych  kostek z podstawowego zestawu „Story Cubes” lub z dodatków do zestawu podstawowego.
 2. Przebieg konkursu
 • Organizatorzy rzucają 9-cioma kostkami i publikują ich zdjęcie na stronie internetowej szkoły.
 • Pracę napisane muszą być samodzielnie przez uczniów w domu i oddane w ustalonym przez organizatorów terminie (w wersji papierowej lub elektronicznej przesłane na adres konkursy@spo.net.pl)
 • Opowiadanie powinno zawierać od 180 do 200 wyrazów.
 • Symbole na kostkach mogą być dowolnie interpretowane.
 • Opowiadanie musi zawierać nawiązania do każdej ilustracji z kostek.
 • Użycie symbolu oznaczamy  podkreśleniem lub pogrubieniem.

ŸZwycięska praca zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz nagrodzona drobnym upominkiem.

ŸOceny prac dokonują nauczyciele – organizatorzy,  w terminie najpóźniej do dwóch tygodni od daty terminu oddania prac konkursowych.

Skip to content