Dzień 27 października 2017 r. był wyjątkowym w życiu pierwszoklasistów. W obecności rodziców, nauczycieli i starszych kolegów zostali „Pasowani na uczniów” przez Dyrektora szkoły. Wcześniej jednak zaprezentowali swoje umiejętności wygłaszając wiersze i śpiewając piosenki. Następnie złożyli ślubowanie. Na zakończenie tej uroczystości otrzymali upominki ufundowane przez rodziców, Radę Rodziców, koleżanki i kolegów z klasy II.

Galeria- pasowanie na uczniów

Skip to content