9 marca 2018r. do naszej szkoły zawitała pani, będąca przedstawicielem oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Inowrocławiu. Uczniowie obejrzeli animowany film edukacyjny pt. ,,Rodzina Porażków”, w którym omówione zostały sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu w gospodarstwie rolno-hodowlanym wywołane nie tylko przez najmłodszych mieszkańców wsi, ale bardzo często przez ich rodziców.Przypominamy,iż osobom niepełnoletnim nie wolno wykonywać w gospodarstwie wielu czynności takich np. jak kierowania ciągnikami rolniczymi, obsługi zwierząt o dużej masie ciała,prac na wysokościach czy prac z użyciem substancji chemicznych.Dorośli muszą pamiętać, że nawet chwilowa pomoc ich dziecka przy różnego rodzaju czynnościach gospodarskich może skutkować trwałym kalectwem lub utratą życia ich dziecka.

Spotkanie miało również zachęcić do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci  ,,Bezpiecznie na wsi mamy- upadkom zapobiegamy”. Nasi uczniowie aktywnie brali udział w pogadance, wykazali się dużą wiedzą odnośnie zachowania bezpieczeństwa.

Skip to content