15-17 września 2017r. to dni, podczas których pod hasłem ,,Nie ma śmieci- są surowce” przebiegać będzie 24 edycja akcji,, Sprzątanie świata- Polska 2017″’. Uczniowie naszej szkoły od wielu lat bardzo czynnie włączają się w nią. Z tej też okazji 15 września odbył się  przygotowany przez klasę siódmą  i p. Małgorzatę Komorowską apel,który uzmysłowił nam, jak ważne jest dbanie na co dzień o czystość naszej planety. Celami tegorocznej akcji są: zmiana postrzegania odpadów jako śmieci i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 r. standardu selektywnej zbiórki. Plakat do tegorocznej akcji stworzył wybitny artysta grafik Andrzej Pągowski. O wyposażenie w postaci worków i rękawiczek niezbędnych do sprzątania terenu wokół szkoły a także lasu w okolicy Brudni zadbał Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej, któremu serdecznie za to dziękujemy.  Nad całością akcji czuwała jak corocznie p. Małgorzata Komorowska.

Galeria sprzątanie świata- Polska 2017 r.

Skip to content