Dnia 7 czerwca 2018r.w Szkole Podstawowej nr 14 w Inowrocławiu odbyło się uroczyste zakończenie
konkursu matematycznego „Liga zadaniowa”. Organizatorami byli: Towarzystwo Upowszechniania
Wiedzy i Nauk Matematycznych, Wydział Matematyki i Informatyki UMK oraz Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty. Celem konkursu od 1987 roku jest m.in. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań
matematycznych wśród uczniów oraz wspieranie ich uzdolnień poprzez rozwiązywanie
niestandardowych problemów. Zadania konkursowe są trudne, ale ciekawe i często wykraczają poza
podstawę programową. Szkołę Podstawową w Ośniszczewku reprezentowała na trzech etapach
rejonowych Dominika Roszak, która zajęła III miejsce wśród uczniów klasach siódmych.

Bardzo się cieszymy z jej sukcesu i życzymy powodzenia w następnych konkursach.

Skip to content