31 października 2017 r. rozstrzygnięty został gminny konkurs plastyczny inspirowany twórczością  Giuseppe Arcimboldo pt. „Portrety pełne witamin”. Organizatorkami konkursu były : p. Agnieszka Gąsiorek i p. Elżbieta Wietrzykowska. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień  plastycznych oraz kreatywności przedszkolaków z terenu  gminy Dąbrowa Biskupia. Na zajęciach należało zapoznać dzieci z reprodukcjami cyklu obrazów „Cztery pory roku” Giuseppe Arcimboldo. Następnie uczestnicy konkursu  wzorując się  na obrazach włoskiego artysty i malarza mieli za zadanie wykonanie  portretu- którego wszystkie elementy były stworzone z wyciętych sylwet owoców i warzyw, bądź namalowanych przez dzieci owoców i warzyw, czy też wyciętych z czasopism owoców lub warzyw.
Jury w składzie : pani Magdalena Jankowska i pan Marcin Wysocki przyznało trzy nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3, 4–letnie, dzieci 5, 6-letnie. Oceniając pracę Jury brało pod uwagę: zgodność pracy z podaną tematyką, samodzielność wykonania, kreatywność.

Oto lista nagrodzonych:

Dzieci 3, 4–letnie:

I miejsce – Natalia Skibińska-Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku

II miejsce -Liliana Balawajder -Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku

III miejsce -Aniela Jaskólska-Szkoła Podstawowa w Parchaniu


Dzieci 5, 6–letnie:

I miejsce-Olga Ratkowska-Szkoła Podstawowa w Parchaniu

II miejsce -Adam Dwojak-Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Biskupiej

III miejsce -Piotr Kantek- Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku

Gratulujemy!!!

Skip to content