Podczas dziewiątego spotkania z poezją w punkcie przedszkolnym, maluchy wysłuchały wiersza „Senne lato”  zapowiadającego nadejście tak bardzo oczekiwanej przez nas  wakacyjnej pory roku. Były to ostatnie zajęcia z cyklu „Poezji dla najmłodszych”.

Każde z comiesięcznych zajęć poświęcone było jednemu z wierszy  autorstwa Małgorzaty Strzałkowskiej, których celem było  przedstawienie w atrakcyjnej formie tekstów poezji dla dzieci, a przez to rozwijanie zainteresowań czytelniczych i kompetencji językowych uczestników. Każda  pierwsza część zajęć rozpoczynała się  prezentacją wiersza i omówie

niem jego treści. Część druga  miała charakter twórczych działań językowych, muzycznych, ruchowych oraz plastycznych inspirowanych treścią wiersza,w których to  wszystkie dzieci chętnie uczestniczyły.

Spotkania przygotowywały panie: Agnieszka Gąsiorek oraz Julita Białkowska.

Skip to content