Ze sprawozdania Rady Amerykańsko- Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej: „Wobec przypadającego w roku 1926 święta 150- lecia Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki, Izba wystąpiła w roku 1925 z projektem zorganizowania jak najszerszego obchodu tego święta w Polsce”.

Uroczystości miały być wyrazem wdzięczności dla USA za poparcie dla polskich dążeń niepodległościowych. Uroczyste parady, honorowe obywatelstwo dla Hoovera, Order Orła Białego dla Wilsona, krakowski Pomnik Wdzięczności Ameryce, … długo by jeszcze wymieniać to, jak Polacy chcieli wyrazić swą wdzięczność. Jednym z jej przejawów była „Deklaracja Przyjaźni i Podziwu dla Ameryki”. Jest ona dla nasz szczególnie interesująca, a zwłaszcza jej 121 i 41 strona i widniejące tam znajome nazwiska.

Zainteresowanych zapraszamy do lektury

Strona Ośniszczewka

Strona Dąbrowy Biskupiej

Skip to content