Zapisy z lat 1954-1980 pochodzą z kroniki
prowadzonej przez ówczesnego dyrektora p. Alfonsa Dornowskiego
25 II 1954
Dokonano staraniem Komitetu Rodzicielskiego i Kierownika Szkoły radiofonizacji. Odbiornik na prąd „Aga” wymieniono na bateryjny „Pionier”. Instalacje założono w dwóch klasach parterowych i w kancelarii.
 
17-20 V 1956
Zdjęcie z wycieczki naszych uczniów do Warszawy.
 
 
9 I 1957
Rozpoczęcie nauki religii w szkole. Wykładowcą zatwierdzonym przez władze szkolne został ks. Jan Schneider z Brudni.
Skip to content