KALENDARZ SZKOLNY

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
2. Spotkanie świąteczne 21 grudnia 2018 r.
3. Zimowa przerwa świąteczna 23- 31 grudnia 2018 r.
4. Ferie zimowe 14 – 27 stycznia 2019 r.
5. Rekolekcje 6 grudnia 2018 r., 7 marca 2019
6. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
7. Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019 r.
8. Ferie letnie 24 czerwca- 31 sierpnia 2019 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/19:

2 listopada 2018 r.

2 maja 2019 r.

15, 16, 17 kwietnia 2017 r. – dni egzaminu ósmoklasisty

Skip to content