W roku szkolnym 2015/ 2016 Rada Pedagogiczna nadała tytuł

Przyjaciela Szkoły następującym osobom:

Markowi Margielewskiemu

Joannie i Krzysztofowi Skibińskim

Jackowi Dąbrowskiemu

Radzie Rodziców:

Ewie Bukowskiej

Joannie Czeszejko

Annie Drwęskiej

Ilonie Szczęsnej

Ewelinie Reszczyńskiej

Monice Tyloch

Lucynie Zielińskiej

Sylwii Lewandowskiej

Elżbiecie Skulskiej

Krzysztofowi Lamańskiemu

Skip to content