TABELA WYSOKOŚCI DOFINANSOWANIA

Tabela wysokości dofinansowania do wypoczynku

obowiązująca do roku 2011

 

Przedziały dochodów na jednego członka rodziny Pracownik/emeryt
Przedział I 110%

kwoty podstawowej

Przedział II 105%

kwoty podstawowej

Przedział III 100%

kwoty podstawowej

Przedział IV 95%

kwoty podstawowej

Przedział V 90%

kwoty podstawowej

 

Kwotę podstawową ustala każdorazowo komisja socjalna na podstawie wysokości środków do wykorzystania z funduszu socjalnego.

Skip to content