UWAGA: Dokumenty rekrutacyjne można pobrać z naszej strony i wysłać elektronicznie na adres: szkola@spo.net.pl. W razie pytań i wątpliwości dodatkowy kontakt 52 3512319.

Rekrutacja dotyczy dzieci przyjmowanych do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego („zerówki”) oraz klasy I Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku.

Termin składania wniosków wraz z załącznikami rozpoczyna się 1 marca a kończy 31 marca br., więcej informacji o terminach  związanych z rekrutacją (kliknij)

Kryteria przyjmowania dzieci do:

Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą zapisać dziecko do Punktu Przedszkolnego proszeni są o wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego (pobierz).

Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą, aby dziecko kontynuowało naukę w Punkcie Przedszkolnym proszeni są o wypełnienie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (pobierz).

Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka z obwodu naszej szkoły, nieuczęszczającego do Punktu Przedszkolnego, którzy chcą dokonać zapisu do Oddziału Przedszkolnego tzw. „zerówki” proszeni są o wypełnienie zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału przedszkolnego (pobierz).

Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą, aby dziecko kontynuowało naukę w Oddziale Przeszkolnym tzw. „zerówce” proszeni są o wypełnienie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (pobierz).

Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą zapisać dziecko spoza obwodu naszej szkoły do Oddziału Przedszkolnego tzw. „zerówki” proszeni są o wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do Oddziału Przedszkolnego (pobierz).

Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą zapisać dziecko z obwodu naszej szkoły do I klasy proszeni są o wypełnienie zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do pierwszej klasy(pobierz).

Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą zapisać dziecko spoza obwodu naszej szkoły do I klasy proszeni są o wypełnienie Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do pierwszej klasy (pobierz).

Skip to content