Od września do grudnia 2019 roku uczniowie klasy drugiej
i trzeciej, pod opieką Małgorzaty Pawłowskiej koordynatorki projektu, uczestniczyli w 15 spotkaniach dwugodzinnych mających na celu poznanie podstaw nauki programowania oraz rozwijania kompetencji cyfrowych.
Głównym celem było rozwijanie umiejętności dostrzegania
i rozwiązywania problemów oraz samodzielnego logicznego twórczego myślenia.


Na zajęciach uczniowie poznali kod strzałkowy, odkodowywali informacje, wspólnie tworzyli algorytm, pisali polecenia w języku programowania Scottie go!, nabyli kompetencje cyfrowe z wykorzystaniem tabletów i Ozobotów, a także poznali wizualny język programowania SCRATCH 2.0 . wykorzystując go w tworzeniu prostych programów.
W czasie zajęć uczniowie nauczyli się:
-formułowania problemów,
– zbierania danych,
– tworzenia algorytmów,
– kodowania,
– skutecznego komunikowania się i zbierania danych,
– logicznego myślenia.
Jednocześnie kształtowali postawy: poszukiwanie, kreatywność i pomysłowość, doskonalenie, wytrwałość, cierpliwość, współpracę i zdrowy dystans do technologii.


Podsumowaniem zajęć była „Podróż po krainie kodowania i programowania” oraz wyjazd na wycieczkę. Wszystkie dzieci były zafascynowane zajęciach i radziły sobie doskonale.Na ostatnim spotkaniu z projektu otrzymały dyplomy.

Galeria

Skip to content