O PROGRAMIE NASZE DZIAŁANIA

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

W ramach programu otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 30 000 zł.

Zakupione wyposażenie w ramach Programu Laboratoria Przyszłości:

Drukarka 3D wraz z filamentami
Aparat fotograficzny
Mikrofon kierunkowy
Stacja lutownicza
Mikroport z akcesoriami
Zestaw oświetleniowy
Gimbal reczny
Statyw fotograficzny
Mikrokontroler – zestaw startowy Arduino
Stół warsztatowy z szafką
Taborety regulowane
Szafa narzędziowa
Apteczka
Nakładki ochronne na stolik uczniowski ze sklejki
Pojemniki Modułbox 3.1 z listwą montażową
Wiertarka stołowa
Skrzynki narzędziowe z wyposażeniem
Odzież ochronna – fartuszki
Zestawy konstrukcyjne
Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki

Skip to content