INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT EDUKACYJNY-MIGOWY DLA DZIECI

Przedszkolaki poznają język migowy.

W bieżącym roku szkolnym dzieci z Punktu Przedszkolnego razem z wychowawczynią przystąpiły do realizacji Interdyscyplinarnego Projektu Edukacyjnego „Migowy dla dzieci”. Organizatorem projektu mającego na celu popularyzację tej alternatywnej metody komunikacji wśród dzieci słyszących jest @MiguMig – zabawy z językiem migowym. Zajęcia otwierają dzieci na świat osób z uszkodzeniami słuchu, które na co dzień żyją w świecie ciszy porozumiewając się z otoczeniem gestami.

Dzieci siedzą przed tablicą i migają słowo: bombka.

Są też okazją do rozwijania się empatii, zrozumienia dla odmienności oraz chęci niesienia pomocy innym. Dzieci podczas zajęć uczą się wyrażać emocje ciałem, w tym mimiką, doskonalą motorykę małą rozwijając prace palców rąk. Ekspertem w module, który zrealizowały przedszkolaki jest Pani @Agnieszka Kaproń-terapia dzieci z wadą słuchu. W zrealizowanym module dzieci poznały słowa w PMJ czyli Polskim Języku Migowym nawiązujące do aktualnej pory roku: ZIMA, BAŁWAN. Dowiedziały się również jak zamigać kilka wybranych znaków  języka migowego związanych z Świętami bożonarodzeniowymi: CHOINKA, BOMBKA, MIKOŁAJ.

Dzieci migają słowa: bombka, bałwan, Mikołaj.Podczas zabaw zimowo-świątecznych z elementami języka migowego dzieci turlały po dywanie „kulę śnieżną” migając przy tym znak migowy: ZIMA, wieszały tyle bombek na choince ile usłyszały uderzeń bębenka, a następnie pokazywały w języku migowym znak: BOMBKA, oraz znaki w PMJ rysunków znajdujących się na poszczególnych ozdobach świątecznych.

Zabawa dzieci styropianową kulą.

Na zakończenie zajęć dla utrwalenia poznanego materiału rozwiązywały „migowe” kalambury: widząc migany przez kolegę znak podnosiły karteczki z rozpoznanym słowem.

Migowe kalambury. Dzieci utrwalają poznane słowa.

Organizator: @MiguMig-zabawy z językiem migowym

Ekspert: : @Agnieszka Kaproń-terapia dzieci z wadą słuchu

Skip to content