Spotkania z Kolorowym Potworem dobiegły końca…

Z końcem maja bieżącego roku szkolnego  zakończyła się realizowana w Punkcie Przedszkolnym innowacja „Emocje złożone z barw – wraz z tytułowym bohaterem książki autorstwa A. Llanas Kolorowym Potworem budujemy siebie, swoją odporność mentalną- kształtowanie i wzmacnianie odporności psychicznej dziecka w wieku przedszkolnym”. Innowacji tej towarzyszyła wyjątkowa postać literacka Kolorowego Potwora, który starał się posegregować  targające Nim emocje przypisując  każdej z nich określony  kolor. Poprzez zabawy interakcyjne, zadania plastyczne, zabawy muzyczno- ruchowe, zabawy dramowe, zadania wspomagające kreatywność inspirowane książką A. Llanas dzieci mogły rozwijać swoją gotowość do uczestniczenia w życiu społecznym, zdobywać wiedzę o innych ludziach, świecie norm społecznych oraz uczyć się właściwych sposobów działania w tym świecie. W efekcie dzieci nabyły umiejętności rozpoznawania własnych emocji, nazywanie ich jak również ich opanowywania.  Ewaluacja innowacji pokazała iż obrane cele innowacji tj.:  wzmocnienie odporności psychicznej, poprawa funkcjonowania w relacjach społecznych  poprzez nabycie umiejętność wchodzenia i podtrzymywania relacji społecznych zostały osiągnięte.kolaż

Skip to content