SZKOŁA DOBRZE WYCHOWANA

„Szkoła Dobrze Wychowana” to inicjatywa adresowana do uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami.

 

Do projektu SzDW przystąpili wychowawcy klas IV- VI. Ich działania polegać będą na współpracy z nauczycielami- wychowawcami ze szkół skupionych w projekcie. Szkolnym koordyatorem działań jest Dariusz Wieruszewski.

Skip to content