Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku byli uczestnikami dwudziestogodzinnego kursu nauki pływania w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Umiem pływać”. Celem projektu było doprowadzenie do opanowania przez uczniów elementarnych sposobów pływania, zdobycie umiejętności pływania stylem grzbietowym , a także uświadomienie dzieciom, rodzicom, korzyści zdrowotnych, jakie pociąga za sobą umiejętność nauki pływania.

umiem pływać 2

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Podczas 2-godzinnych zajęć na krytej pływalni ,,Plusk” w Radziejowie, pod kierunkiem instruktora p. Mateusza , uczniowie poznawali tajniki nauki pływania. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach na basenie, z niecierpliwością czekały na na każdy kolejny wyjazd. Frekwencja uczniów na zajęciach była bardzo wysoka.

umiem pływać 1

Udział w tym projekcie dał im nie tylko możliwość nauki pływania, ale również aktywnego spędzania wolnego czasu i dobrej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały trzecioklasistom mnóstwo radości i satysfakcji.

umiem pływać 4

Skip to content