W roku szkolnym 2021 / 2022 uczniowie klasy 1 naszej szkoły realizowali kolejną edycję profilaktycznego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka” pod patronatem Komendy Głównej Policji i Kuratorium Oświaty. Głównym celem programu było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Od września dzieci uczestniczyły
w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane  materiały edukacyjne.
Z zaangażowaniem  wypełniały materiały edukacyjne otrzymane od organizatorów. Razem z Kubusiem Puchatkiem  dzieci uczyły się,  jak zgodnie z prawem poruszać się po drodze, jak przechodzić przez  jezdnię oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych.  Puchatek przypominał również o konieczności noszenia odblasków, by być widocznym na drodze.  Podczas zajęć z Kubusiem omówiliśmy  zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Program kształtował u dzieci postawy odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczył właściwej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w nim wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy
w praktyce. Obserwujemy, że realizacja zadań wynikających z programu pozytywnie wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole. Program zakończył się wypełnieniem przez uczniów w  lutym 2022 roku „Wielkiego Testu Bezpieczeństwa” i uzyskaniem certyfikatu przynależności do „Klubu Bezpiecznego Puchatka” .

Pierwszoklasiści z dyplomami

Skip to content