17 września 2021 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla dzieci z punktu przedszkolnego, zerówki oraz klas 1-3. Głównym celem spotkania było przekazanie dzieciom informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, a także w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zajęcia zostały przeprowadzone w trzech grupach. Poprowadzili je Pani Maria Barszczak nauczyciel Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu oraz Pan Piotr Wesołowski słuchacz kierunku technik – masażysta.
Na spotkaniu ratownik udzielał instruktażu oraz zademonstrował tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Pan Piotr i Pani Maria uświadomili uczniów, jak należy zachować się w nagłych wypadkach do momentu pojawienia się fachowej pomocy medycznej.

Zerówka i dzieci z punktu przedszkolnego z ratownikami
Przekazali dzieciom, jak ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej jako pozycji bezpiecznej dla osoby poszkodowanej. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się wskazówki związane z masażem serca i sztucznym oddychaniem. Pan Piotr wyjaśnił, dlaczego te czynności są tak ważne w pierwszych minutach. Opowie-dział dzieciom, jak stwierdzić, czy osoba poszkodowana straciła przytomność.

Drugoklasiści z ratownikami
Po omówieniu zasad uczniowie bardzo chętnie i aktywnie brali udział wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem ratownika medycznego. Nasi goście wytłumaczyli, jak postępować w przypadku zakrztuszenia, pokazali również jak jest wyposażona torba ratownika medycznego.
Uczniowie chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach i należy przyznać, że ich umiejętności w tym zakresie po zajęciach mają wyższe, ale współpraca z Panią Marią i panem ratownikiem będzie kontynuowana, aby dzieci mogły doskonalić swoje umiejętności. Mamy nadzieję, że nikt nie znajdzie się w sytuacji potrzeby udzielenia takiej pomocy, ale każdy będzie do niej przygotowany.
Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały dyplomy ratownika

Pierwszaki i trzecioklasiści z ratownikami

Bardzo dziękujemy Pani Marii i Panu Piotrowi za cenną lekcję udzielania pierwszej pomocy.

 

Skip to content