W naszej szkole kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację związaną  z bezpieczeństwem dzieci.

W ramach edukacji w tym kierunku, 28 października  uczniowie naszej szkoły  uczestniczyli w spotkaniu z  policjantami. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły  i poza szkołą. Policjant omówił zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Przeprowadzona została także pogadanka na temat  przeciwdziałaniu agresji.

Spotkanie z policjantami

Ponadto funkcjonariusz poruszył temat cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.

Pogadanka z policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa

Na zakończenie uczniowie zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

 

Skip to content