18 lutego 2020 roku gościliśmy ratownika medycznego p. Radosława Manerowskiego . Pan ratownik poprowadził zajęcia dla zerówki oraz uczniów klas I-III. Na spotkaniu udzielał instruktażu oraz zademonstrował tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Uświadomił uczniom na czym polega jego praca, jak należy zachować się w nagłych wypadkach do momentu pojawienia się fachowej pomocy medycznej. Przypomniał uczniom ważne telefony alarmowe.
Pokazał jak ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej jako pozycji bezpiecznej dla osoby poszkodowanej. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyły się wskazówki związane z masażem serca i sztucznym oddychaniem. Pan Radek wyjaśnił, dlaczego te czynności są tak ważne w pierwszych minutach. Opowiedział, jak stwierdzić, czy osoba poszkodowana straciła przytomność. Celem zajęć przeprowadzonych przez było przygotowanie uczniów do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.
Po omówieniu zasad dzieci bardzo chętnie i aktywnie brali udział wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem ratownika medycznego.
Dzięki takiej lekcji uczniowie zdobyli ważne informacje, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia.
Skip to content