W dniu 20 lutego 2020 r. dzieci z punktu przedszkolnego gościły na zajęciach swoich rodziców. Podczas zajęć otwartych rodzice wraz dziećmi brali udział w zabawach muzyczno-ruchowych, w zabawie dydaktycznej z elementami kodowania jak również wykonali pracę plastyczną: piaskowe serduszko.

Aktywne współdziałanie z własnym dzieckiem czy też obserwowanie go w kontakcie z rówieśnikami podczas takiej formy spotkań daje rodzicom możliwość ocenienia umiejętności oraz sprawności swojego przedszkolaka.

Dziękujemy rodzicom za poświęcony czas i wspólną zabawę.

Skip to content