,,Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego”. M. Brykczyński
Jednym z najważniejszych dokumentów , w którym spisane są prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka. Konwencja ta to międzynarodowy dokument, który podpisują państwa i zobowiązują się przestrzegać zapisanych w nich praw. Pani pedagog specjalny Paulina Rogiewicz poprowadziła zajęcia na ten temat w Oddziale Przedszkolnym. Dzieci wysłuchały wiersza Marcina Brykczyńskiego ,,O prawach dziecka „oraz obejrzały film edukacyjny, w którym poznali swoje prawa jak i obowiązki. Dzieci bardzo chętnie wypowiadały się na temat swoich praw. Podczas prezentacji na obrazku danego prawa z łatwością potrafiły odpowiedzieć czego ono dotyczy. Na koniec zajęć dzieci wykonały pracę plastyczną.
 
dzieci z obrazkami ,,Prawa dziecka"

 

 

Skip to content