Co roku 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To radosny dzień z bardzo ważnym przesłaniem. Tego dnia w sposób szczególny uwaga wszystkich skierowana jest na dzieci i ich prawa.20 listopada 1989 roku bowiem Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka. Polska ratyfikowała tą konwencję 7 czerwca 1991roku. 

dzieci oglądają obrazki z przykładami praw dziecka

W Oddziale Przedszkolnym zostało zorganizowane spotkanie poświęcone prawom dziecka. Najmłodsi spotkali się z p .Jagodą Nowakowską, pedagogiem specjalnym pracującym w naszej szkole. Pani pedagog  przybliżyła dzieciom ich prawa, uświadomiła, iż każde dziecko powinno je znać, rozumieć i świadomie z nich korzystać. Prawa te przysługują bowiem każdemu dziecku niezależnie od pochodzenia, wyznania, miejsca zamieszkania czy koloru skóry.

dziecko pokazuje ikonkę listu oraz ikonkę serca

Zerówkowicze dowiedzieli się do kogo mogą się zwrócić , gdy ich prawa są nieprzestrzegane. Na koniec spotkania, aby podkreślić fakt, iż dotyczą one dzieci na całym świecie najmłodsi wykonali pracę plastyczną- sylwetki przedstawiające dzieci z różnych kontynentów. Dziękujemy serdecznie p. Nowakowskiej za to ciekawe spotkanie.

dzieci na zdjęciu z pedagogiem specjalnym

Skip to content