Konkurs zatytułowany „Bezpieczne Ferie 2020 – ułóż krzyżówkę” rozpoczął się 24 stycznia i trwał do 10 lutego br. Przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych. Jego tematyka dotyczyła szeroko pojętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kontaktów z osobami obcymi, przemocy, cyberprzemocy, zagrożeń przeciwpożarowych, zagrożeń wynikających z wypoczynku zimą na dworze, wchodzenia na zamarznięte akweny, znajomości numerów alarmowych, potrzeby niesienia pomocy i oddawania krwi, itp. Organizatorzy konkursu to: Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy – Terenowy Oddział w Inowrocławiu.


Zadaniem uczestników było ułożenie krzyżówki, której głównym rozwiązaniem są hasła „Noś odblaski”, „Groźny ogień” i „Podziel się krwią”. Uczniowie wybierali hasła zgodnie ze swoją kategorią wiekową: 6-latki i klasy od I do III wybierają hasło „Noś odblaski”, klasy od IV do VI „Groźny ogień”, zaś klasy od VII do VIII -„Podziel się krwią”.


Z naszej szkoły laureatem konkursu został uczeń klasy drugiej Piotr Kantek. Piotrek wykonał krzyżówkę zgodnie z tematyką, Hasłem głównym było „Noś odblaski”. Jury prócz odpowiedniego doboru haseł oceniało również szatę graficzną pracy.

Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbyło się 2 marca w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej.
Uczeń otrzymał dyplom i upominki.


Gratulujemy Piotrkowi sukcesu!

Skip to content