W szkole odbywał się „Quiz matematyczny”, brało w nim udział 19 chętnych uczniów z klas IV – VIII. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych oraz ksztalcenie szybkiego, logicznego myślenia. Konkurs składał się z czterech spotkań i odbywał się w dwóch grupach wiekowych: klasy IV – VI oraz VII – VIII. W grupie młodszej najlepszymi okazali się: I miejsce Kinga Danielska, II miejsce – Piotr Kantek, III miejsce – Sebastian Zając. W grupie starszej: I miejsce zdobyła Julia Śliwińska, II miejsce – Hubert Kaszliński, III miejsce – Martyna Oczki.
Zwycięzcom gratulujemy.Kinga, Piotr, Sebastian, 
Julka, Hubert i Martyna

Skip to content