18 listopada 2022r.odbyło się spotkanie profilaktyczne funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu z uczniami naszej szkoły.

spotkanie profilaktyczne policjanta z uczniami

Dotyczyło ono głównie bezpieczeństwa dzieci w szkole i poza nią, zagrożeń płynących z korzystania z Internetu, konsekwencji płynących z popełnienia czynów zabronionych i przestępstw. Policjant podkreślił, iż należy pamiętać, że nie wolno stosować m.in. hejtu, ponieważ nikt w sieci nie jest anonimowy. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz poznali konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie czy agresja wobec rówieśników.

policjant na spotkaniu profilaktycznym z uczniami

Funkcjonariusz przypomniał wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie uczniów zarówno w szkole jak i poza nią. Ostrzegł także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora czy skierowaniu sprawy do sądu rodzinnego. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali słów policjanta, a następnie zadawali pytania, na które otrzymali wyczerpującą odpowiedź.

 

Skip to content