18 czerwca 2021r. dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy drugiej wybrały się wraz na wycieczkę do Punktu Edukacji Ekologicznej Plast-Mar w Balczewie.  W gościnnych progach firmy powitały nas panie Bernadeta Barczak i Dorota Roszak. Najpierw przypomnieliśmy sobie wspólnie w jaki sposób należy prawidłowo segregować odpady i co można do nich zaliczyć. Pani Dorota na konkretnych przykładach pokazała nam, które z przedmiotów można poddać recyklingowi i w bardzo przystępny sposób objaśniła jak przetwarza się odpady z tworzyw sztucznych, aby otrzymać z nich regranulat. 

Dzieci w holu Plast-Maru

Z regranulatu , do którego dodaje się odpowiedni barwnik, można już produkować nowe przedmioty. W sali dydaktycznej obejrzeliśmy wraz z panią Bernadetą pracę maszyny Erema, wykorzystywanej do produkcji regranulatu. Chętnie odpowiadaliśmy na pytania dotyczące ochrony środowiska, właściwej segregacji śmieci. Następnie na hali produkcyjnej z bezpiecznej odległości obejrzeliśmy pracę Eremy i zostaliśmy obdarowani pięknymi doniczkami. W izbie pamięci był czas, aby obejrzeć przedmioty życia codziennego użytkowane  kiedyś w naszych domach. Nasz zachwyt wzbudziła też piękna wystawa dinozaurów wykonanych z recyklingu .

Dzieci na tle wystawy dinozaurów

Naszym prezentem dla właściciela firmy Plast –Mar pana Marka Margielewskiego i pracujących tam pań Bernadety Barczak i Doroty Roszak była zaśpiewana przez nas piosenka ekologiczna. Dziękujemy za niezwykle ciekawą lekcję o ekologii, wręczone nam prezenty. Obiecujemy z większą troską dbać o naszą planetę- Ziemię. Ukoronowaniem naszej wycieczki był spacer po lesie w Balczewie.

Skip to content