23 lutego 2023 r. uczniowie klasy 8 wraz z grupą uczniów z Dąbrowy Biskupiej mieli okazję obejrzeć pokazy z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, które odbyły się w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu. Pokazy pt. „Rewolucja kopernikańska: astronomia, fizyka, filozofia.”

Uczniowie w sali wykładowej na UMK w Toruniu

organizowane były wspólnie przez Katedrę Dydaktyki Fizyki i Pracownię Pokazów Fizycznych. Podczas wykładów uczniowie mieli okazję zapoznać się z życiorysem wybitnego naukowca, poznać założenia teorii heliocentrycznej oraz jej wpływ na rozwój astronomii, fizyki i filozofii.

Uczniowie przed budynkiem UMK w Toruniu.

Uczniowie przy pomniku Kopernika

Przy okazji omawiania tematów poważnych nie zabrakło również dobrej zabawy. Uczeń naszej szkoły Hubert Kaszliński aktywnie uczestniczył w zajęciach, wykazał się bardzo dużą wiedzą. Otrzymał książkę o astronomii podpisaną przez autora profesora Grzegorza Karwasza.

Hubert

Skip to content