Uczniowie klasy IV, V, VII, VIII naszej szkoły, wraz z nauczycielami, Magdaleną Zielińska-Goebel, Bożeną Tobjasz oraz Dariuszem Wieruszewskim w dniu 16 listopada 2022 roku, wybrali się na wycieczkę do Kruszwicy. Odwiedziliśmy siedzibę Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Uczniowie obejrzeli wystawę przyrodniczo-historyczną oraz uczestniczyli w zajęciach na salce dydaktycznej, wyposażonej w liczne materiały dermoplastyczne m.in. awifauny, plansze, filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne.
 
Zajęcia w NPT
Podczas spotkania z pracownikiem parku, omówiona została historia Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia i okolic, fauna i flora oraz fakt istnienia wielu form ochrony przyrody, mających zastosowanie w rejonie NPT regulowanych ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku oraz konsekwencje z niej wynikające.
 
Na zajęciach w NPTUczniowie pracują z mapami
Tematyką wizyty była również bioróżnorodność Nadgopla, jej zagrożenia antropogeniczne. Uczestniczyliśmy w bardzo ciekawych zajęciach. Poznaliśmy historię regionu i tajniki otaczającej nas flory i fauny.
 
Zajęcia w NPT
Dziękujemy pracownikom NPT w Kruszwicy za ciekawą lekcję biologii i przyrody.
Uczniowie klas 4,5,7 i 8 w NPT
Skip to content